Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Thông báo đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá.
19/05/2022 11:55
Thông báo đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá.

 Thông báo đấu giá tài sản Cốp pha hầm cũ hỏng, không còn khả năng sử dụng.


Quy chế cuộc đấu giá tài sản Cốp pha hầm cũ hỏng, không còn khả năng sử dụng.


 

Tag: Thông báo đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá.

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.615407943726 seconds