Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Thông báo mời dự họp Đại hội cổ đông bất thường
22/10/2013 15:31
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông bất thường

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông bất thường:
Tài liệu tham dự Đại hội: 
             - Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
             - Chương trình Đại hội;
             - Quy chế làm việc của Đại hôi;
             - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn;
             - Tờ trình về việc Sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 vào Công ty cổ phần Sông Đà 10;
             - Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường

Tag: Tin tức

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.0929520130157 seconds