Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Công trình dự án
 
Các dự án đầu tư
29/12/2009 09:29
Ngoài các dự án đơn vị đảm nhận thi công thì từ năm 2007 Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong thị trường đầu tư tài chính, kế hoạch đầu tư trong năm 2007 như sau: Ngoài các dự án đơn vị đảm nhận thi công thì từ năm 2007 Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong thị trường đầu tư tài chính, kế hoạch đầu tư trong năm 2007 như sau:

TT
Tên dự án
Giá trị đầu tư (Tỷ đồng)
1
Văn phòng trụ sở
15.0
2
Công ty CP Điện Tây Bắc
12.6
3
Thuỷ điện Cốc San
5.0
4
Các dự án thuỷ điện khác
40.0
5
Mỏ sắt Thạch Khê
3.0
6
Mỏ Kali tại CHĐCN Lào
5.0
7
Công ty Tài chính Sông Đà
5.0
8
Quỹ đầu tư năng lượng
30.0
9
Quỹ đầu tư Việt Nam
5.0
10
Ngân hàng năng lượng
4.0
11
Dự án trong Cao su tại Campuchia
3.0
12
Khu kinh tế mở Vân Phong
3.0
13
Khu công nghiệp Cửa Đại
5.0
 
 

Tag: dự án

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.35005402565 seconds