Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Công trình dự án
 
Công ty cổ phần Sông Đà 10 và các dự án đầu tư Bất động sản, khu công nghiệp
29/12/2009 09:25
Tháng 9 năm 2007 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã ký Biên bản thoả thuận về việc Góp vốn đầu tư vào khu công nghiệp Yên Phong II và Biên bản thỏa thuận Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư khu dân cư và dịch vụ tổng hợp tại thành phố Vũng Tàu.

Các bên đã bàn bạc và thống nhất các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhất trí tham gia liên doanh cùng nghiên cứu, xem xét cơ hội đầu tư trên khu đất 500ha thuộc Khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh.

2. Trong trường hợp phương án kinh doanh được chấp thuận, được địa phương giao đất, cho thuê đất sẽ xúc tiến việc thành lập Công ty cổ phần với các thành viên tham gia Liên doanh là các cổ đông sáng lập.

Dự kiến:

Vốn điều lệ: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng )

Với cơ cấu góp điều lệ như sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 10: 50% vốn điều lệ

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà: 40% vốn điều lệ

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nội: 10% vốn điều lệ

· Ngày18 tháng 9 năm 2007 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã ký Biên bản thoả thuận về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Khu dân cư và Dịch vụ tổng hợp tại thành phố Vũng Tàu. Với các nội dung chính sau: 

Điều 1: Thống nhất thành lập Công ty cổ phần gồn các cổ đông sáng lập:

- Công ty TNHH Sông Đà 1

- Công ty cổ phần xi măng Hạ Long

- Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà

- Công ty cổ phần Sông Đà 10

- Liên hiệp các HTX G5 

Điều 2: Vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng).

b. Tỷ lệ góp vốn:

- Công ty TNHH Sông Đà 1 góp 15% VĐL;

- Công ty cổ phần XM Hạ Long góp 29% VĐL;

- Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà góp 15% VĐL;

- Công ty cổ phần Sông Đà 10 góp 20% VĐL;

- Liên hiệp các HTX G5 góp 15% VĐL;

- Nhóm thể nhân góp 06% vốn điều lệ.

Tag: đầu tư

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.319902896881 seconds