Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011
25/04/2011 09:46
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
04/04/2011 10:24
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
18/02/2011 16:10
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
Báo cáo hợp nhất và không hợp nhất điều chỉnh theo biên bản kiểm toán nhà nước
28/01/2011 09:16
Báo cáo hợp nhất và không hợp nhất điều chỉnh theo biên bản kiểm toán
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2010
28/01/2011 09:09
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2010
Báo cáo riêng Sông Đà quý IV năm 2010
25/01/2011 15:06
Báo cáo riêng Sông Đà quý IV
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20 SĐ10/NQ- HĐQT ngày 1 tháng 11 năm 2010
29/11/2010 10:24
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20 SĐ10/NQ- HĐQT ngày 1 tháng 11 năm 2010
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010
27/10/2010 09:33
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010
Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 27/7/2010 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.
04/08/2010 08:55
Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 27/7/2010 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.
Báo cáo thường niên năm 2010
20/04/2010 16:22
Báo cáo thường niên năm 2010
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
16/04/2010 14:56
Ngày 15/4/2010 Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Sau đây là toàn văn Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2009. Mời quý cổ đông xem file đính kèm
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
31/03/2010 09:19
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
31/03/2010 08:29
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2009; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010; Gia hạn nhiệm kỳ 1 của HĐQT, BKS đến tháng 4/2011; Báo cáo tiền lương, thù lao...
Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm tài chính 2009
24/03/2010 14:44
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Sông Đà 10 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2010
23/03/2010 10:09
Ngày 22/3/2010 tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2010 với các nội dung cụ thể sau:
Trang 18/19 Dau Truoc .. 15 16 17 18 19 Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.15239906311 seconds