Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
18/08/2017 16:45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA LIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT

 

XEM CHI TIẾT: - Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ 

                      - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017

                        - Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017

Tag: quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.146221876144 seconds