Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
18/08/2017 16:45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA LIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT

 

XEM CHI TIẾT: - Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ 

                      - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017

                        - Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017

Tag: quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.155438184738 seconds