Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016
20/01/2017 14:33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2016; BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016

 Xem chi tiết:  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
                         BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.136456012726 seconds